0934 022 466

1.190.000 1.340.000 
1.880.000 
4.200.000 
1.800.000 

GHẾ BAR

Ghế Toxic G767

690.000 
740.000 

GHẾ CÀ PHÊ

Ghế CaFe SAIL

720.000 
740.000 
710.000 

GHẾ CÀ PHÊ

Ghế CaFe G568

570.000 

GHẾ CÀ PHÊ

Ghế CaFe G514

680.000 

GHẾ CÀ PHÊ

Ghế CaFe G513

770.000